กิจกรรม RUN for BEN
16 ธันวาคม 2561

เบ็ญจะมะมหาราช ปิดฉากลงอย่างประทับใจ อบอุ่นด้วยความรักความผูกพันของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครอง ผู้มีอุปการะคุณทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนมาร่วมวิ่งการกุศลอย่างล้นหลามจริงๆ ขอชมเชยทีมงาน คณะครูและบุคลากร ทุกคณะ/ทุกกลุ่มสาระ/ทุกคน ทุ่มเทเสียสละเต็มกำลัง เต็มศักยภาพ

ร่วมกายร่วมใจ เพื่อเบ็ญจะมะฯ ๆ ของเรา ขอบคุณมากครับทุกคน

ประมวลภาพกิจกรรมวิ่งการกุศล RUN for BEN

ภาพจากงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

ภาพจากคุณสุขสันติ์ แก้วสง่า

ภาพจากคุณวัชระ ส่งศรี 1

ภาพจากคุณวัชระ ส่งศรี 2

ภาพจากคุณวัชระ ส่งศรี 3

ภาพจากคุณ Petchy saosri

RunForBen by Pannawat

ภาพจากชมรมวิ่ง Thai Run 1-1

ภาพจากชมรมวิ่ง Thai Run 1-2

==ประมวลภาพวิดีโอ RUN for BEN==