กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรมและประกวดมารยาทไทย  เมื่อวันพุธที่ 28 ม.ค.2558 ที่บริเวณหน้าเสาธงเวลา 08.00 น.

โดย ดร.ประยงค์  แก่นลา  ผู้อำนวยการโรงเรียนและนายศักดิ์สิทธิ์  ทวยวทน รองผู้อำนวยการ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรกิจกรรมนี้ ซึ่งนักเรียนที่รับรางวัลจะได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เข้าแข่งขันระดับภาคต่อไป...<รายชื่อผู้ได้รับรางวัลมารยาทไทย> <ผลประกวดโครงงาน>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th