งานส่งเสริมกีฬานักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาว่ายน้ำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  นำนักกีฬาว่ายน้ำ 5 คนและครูผู้ควบคุมทีม 1 ท่าน

ในนามของโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ได้รีบมอบหมายให้เป็นตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานีและเขต 3 ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 จ.เชียงราย  ระหว่างวันที่ 19-31 มกราคม 2558 ได้รับเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลจากการแข่งขันในครั้งนี้หลายรายการ โดย นายอิทธิพล  หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้มอบเหรียญแห่งชัยชนะ ที่บริเวณหน้าเสาธงเช้าวันนี้(วันจันทร์ 9 ก.พ.2558) หลังจากประกอบพิธีหน้าเสาธงเสร็จสิ้น  ผู้จัดการทีม  คือ  ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ  ธรรมานุชิต     ผู้ควบคุมทีมนำนักกีฬาไป  คือ  นายวรากุล  สกุลพงศ์

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th