กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยคุณครูรับวาสน์ รุ่งเรือง นำนักเรียน 9 คนเข้าสอบ pretest การวัดความรู้ภาษาเยอรมันที่ศูนย์เครือข่ายภาษาเยอรมัน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา  ได้รับผลการสอบในระดับ A1 จำนวน 3 คน  ในระดับ A2 จำนวน 6 คน  ซึ่งถือเป็นคะแนนที่น่าพอใจมาก  ในการนี้ จึงได้เชิญ นายอิทธิพล  หงษ์ทอง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะะมมหาราช  เป็นผู้มอบเกียรติบัตรดังกล่าวให้แก่นักเรียน  เพื่อแสดงความชื่นฃมยินดีกับความสามารถและผลงานการสอบภาษาเยอรมันในครั้งนี้ 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th