วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558  เวลา 08.00 น.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยครูภาษาเยอรมันและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

จัดกิจกรรมพิเศษที่หน้าเสาธงหลังจากประกอบพิธีเคารพธงชาติเสร็จ จากนั้นได้เชิญ นายอิทธิพล  หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ เป็นผู้กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีและมอบเกียรติบัตรให้นักเรียน 4 กิจกรรม  ดังนี้...
กิจกรรมที่ 1 – แสดงความชื่นชมยินดี พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ม.ต้น  ได้แก่  ด.ญ.นันทนัช  มีคุณ  ม.1/8 , ด.ญ.ณัฎฐ์กานดา  ศรีวะรมย์ ม.2/1 , ด.ญ.ศิรินันท์  บู่แก้ว ม.3/4 และ ด.ญ.อภิชญา  วรรณกิจ ม.3/3  ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดวาดภาพในหัวข้อ “Deutsch in Multi-Kulti ASEAN +6”  ระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน  จากสมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทย  ในงานวันรวมใจเยอรมัน (Deutscher Tag) ณ โรงเรียนเรียนอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 โดยประเทศที่ได้รางวัลรองชนะเลิศ  ได้แก่ ประเทศอินเดียและพม่าตามลำดับ
กิจกรรมที่ 2 – แสดงความชื่นชมยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ม.ปลาย ได้แก่  นายธนกร  จุลวงษ์ ม.6/2 , นายนันทิพัฒน์  กุกำจัด  ม.6/4 , น.ส.ธมนวรรณ  จิตรมาส  ม.6/4  และน.ส.ฐิติวรดา  สายสมยา  ม.6/19  เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาเยอรมันนานาชาติ ณ โรงเรียนเรียมอุดมศึกษาและโรงแรมเอเชีย  กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่ 6-12 สิงหาคม 2558 ร่วมกับนักเรียนจาก 11 ประเทศ  ได้แก่  จีน ญี่ปุ่น  เกาหลีใต้  พม่า  เวียดนาม  มาเลเซีย อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์  ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์  อินเดียและไทย
กิจกรรมที่ 3 - แนะนำครูอาสาสมัครช่วยสอนชาวเยอรมัน Julia Koepke ( นางสาวยูเลีย เคิพเคอะ)  ที่จะมาช่วยสอนภาษาเยอรมันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นระยะเวลา 2 เดือน (ส.ค.-ก.ย.)
กิจกรรมที่ 4 – แนะนำนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชาวต่างชาติ ได้แก่  นางสาวมะลิ , นายเมธี และนายสันติ ....โดยจะมาเรียนในชั้น ม.5 ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th