พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนชนะเลิศรางวัลต่างๆหลายรายการ อาทิ ประกวดฟ้อนลำแคนคอนเทสต์ ประกวดโปงลางพื้นเมืองอิสาน นักเรียนที่ชนะจากงานศิลปหัตถกรรม เหรียญต่างๆ

การแข่งขันทักษะการพูดส่งเสริมการเกษตรที่ชุมชน การสร้างเว็บไซต์ Suthi Website Contest ครั้งที่ 4  โดย ดร.ประยงค์  แก่นลา ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหาร ให้เกียรติขึ้นมองเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา...จึงขอแสดงความชื่นชมยินดีกับครูและนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  ที่ฝึกสอน ฝึกซ้อมจนได้รับรางวัล เป็นที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในปีนี้ <ดูภาพกิจกรรมได้ที่นี่>   <ดูรายละเอียดรางวัลได้ที่นี่>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th