พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ครูและนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับภาคครั้งที่ 64 ณ จ.สกลนคร โดยดร.ประยงค์  แก่นลา 

ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้ขึ้นมอบเกียรติบัตร เพื่อแสดงความชื่นชมยินดีให้กับนักเรียนหลายรายการที่หน้าเสาธงเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557  ได้แก่ < คลิกที่นี่>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th