ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนและครูประเสริฐ ชัยแสง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ ที่เข้าร่วมแข่งขันสร้างเว็บไซต์ในโครงการ "สุทธิเว็บไซต์คอนเทสต์ ครั้งที่ 4"

ถ้วยรางวัลพระราขทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม 2557 ผลการแข่งขัน...ทีม Javascript 5 จากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี  ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ของประเทศจากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด  99 ทีม รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 5,000 บาท  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้...นายพงศ์ปณต ทรายงาน ม.5/14 , นายพิชญ เอกศิริ ม.6/11  และนายนฤดล วัฒนกูล ม.5/11  ที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศให้กับโรงเรียนอย่างภาคภูมิค่ะ

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th