นายศักดิ์สิทธิ์ ทวยทน รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช กล่าวแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับต่างๆ

ของ บริษัท ท็อป เทสต์ จำกัด  โดยแบ่งเป็นระดับประเทศ , ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับจังหวัด     <รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th