กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมที่หน้าเสาธงโรงเรียนเช้าวันพฤหัสบดีที่ 26 พ.ย.2558 เวลา 08.15 น. ในการแข่งขันทักษะทาง ด้านภาษาไทยในระดับจังหวัดและระดับประเทศ

จากหลายๆรายการ โดย นายศักดิ์สิทธิ์ ทวยทน รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ เป็นผู้มอบรางวัลและกล่าวแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

laughing ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลที่นี่

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th