กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น (ป.6-ม.6) ที่หน้าเสาธงโรงเรียน เช้าวันพุธที่ 6 ม.ค. 2559 เวลา 08.10 น.

โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล ซึ่งนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จะได้เงินรางวัล 2,000 บาท , รองชน้เลิศอันดับ 2 ได้เงินรางวัล 1,500 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้เงินรางวัล 1,000 บาท ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่      <ดูทำเนียบคนเก่งได้ที่นี่>

ได้รับรางวัลในครั้งนี้ทุกคน (ดูรายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่นี่)

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th