กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณ พิธีรับโล่รางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัลจากการแข่งขันหลายๆ รายการในรอบปี 2558 เช้าวันพฤหัสบดีที่ 14 ม.ค.2559

เวลา 08.00 น. ณ พิธีการหน้าเสาธง โดยว่าที่ร้อยตรี ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการมอบและกล่าวให้โอวาท ทั้งนี้นักเรียนที่ได้รับรางวัลมีหลายกลุ่มที่ได้รับรางวัล ทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม อาทิเช่น - การแข่งขันโปงลาง ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดท่ารำในโครงการ “ฟ้อนยกยอหัตถการสืบสานตำนานผ้ากาบบัว” ที่ม.อุบลฯ เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2558 รับรางวัล 5,000 บาท / ชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต เมื่อวันที่ 17 ก.ย.2558 / รองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.2558 / รางวัลชนะเลิศโปงลางคอนเทสต์ 2558 เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.2558 รับเงินรางวัล 40,000 บาทจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ ซึ่งจัดโดยเซ็นทรัลอุบลฯ / รางวัลชนะเลิศเดี่ยวโหวด , เดี่ยวพิณ ระดับเขตและระดับภาค ได้เหรียญทอง / โปงลางชิงแชมป์ภาคอิสาน ที่ อ.เชียงคาน ได้รางวัลรองชนะเลิศรับเงิน 20,000 บาท / รับรางวัลนาฏศิลป์ไทย ม.ปลาย และ รางวัลนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์และนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.ต้น - ดนตรีสากล ได้รับรางวัลระดับภาค ดังนี้...เหรียญทองในเพลงราชนิพนธ์ / เหรียญทองขับร้องเพลงไทยลูกกรุง / เหรียญทองขับร้องเพลงสากล ... ได้รับรางวัลระดับจังหวัด ดังนี้ ... เหรียญทองขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ / เหรียญทองเพลงไทยลูกกรุง / เหรียญทองขับร้องเพลงสากล / รองอันดับ 1 เหรียญทองเพลงไทยลกกรุง / รองออันดับ 1 เหรียญทองเพลงสากล ฝึกสอนโดยครูสมปอง สาระ , ครูอุทัย มณีศิลป์ - ประเภททัศนศิลป์และประติมากรรม การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.ต้น ระดับเขตและระดับภาค / การแข่งขันภาพลายเส้น ม.ต้น ชนะเลิศระดับเขตและเหรียญเงินระดับภาค ฝึกสอนโดยครูอุทัย มณีศิลป์ และ ครูวิลาวรรณ ผิวเรือง

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th