โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Science Challenge ท้าประลองวิทย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับประเทศ

ประจำปี 2559 ของ อพวช. รับทุนการศึกษา 20,000 บาท โดยมี ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานมอบเกียรติบัตร เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559

 

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th