ว่าที่ ร.ต.ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ 8 คน จากโครงการ GJ Thailand 2 คน / AFS 4 คน / A&D 1 คน และ I study 1 คน ที่ได้รับการสอบคัดเลือกไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมที่ต่างประเทศ ในปี 2559

ณ เวทีชั่วคราวหน้าเสาธงโรงเรียน ในวันพุธที่ 15 มิ.ย.2559

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th