ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนชั้น ม.ปลายที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายส่วนภูมิภาค เนื่องในวันรพี ของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 3

....ในวันที่ 23 ส.ค. 2559

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th