กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม "พิธีมอบรางวัลเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและให้ขวัญกำลังใจแก่นักเรียน" ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในโครงการรักษ์ภาษาไทย

และการแข่งขันการตอบปัญหาหนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนระดับจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 26 ส.ค. 2559 เวลา 08.15 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียน

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th