กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม "พิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล" ให้แก่นักเรียนตัวแทนโรงเรียนในการเข้าแข่งขันเนื่องในวันวิทยาศาสตร์เมื่อวันที่ 16-20 สิงหาคม 2559

ที่ผ่านมา ซึ่งมีนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศหลายรายการ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 08.15 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียน

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th