กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จัดกิจกรรมแสดงความชื่นชมยินดีแก่นักกีฬาเชียร์ลีดเดอร์ BMC ที่ได้รับถ้วยประทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งในรายการ 

The 12th Thailand National Cheerleading Championships 2016 (TNCC) จากพระเจ้าวรวง์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ...ระดับมัธยมศึกษา https://www.youtube.com/watch?v=N_kKxKmyE38

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th