เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ท่านผู้อำนวยการและท่านรองฯ ทั้ง 4 กลุ่มงาน และหัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ มอบเกียรติบัตรนักเรียน จากการแข่งขันโครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 9 ,

การทดสอบความรู้ทางวิชาการของ ม.อุบลฯ ประจำปี 2559 ,

การทดสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ระดับ ม.ต้น ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร, โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 2 , การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับภูมิภาค

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th