เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2560  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล ให้แก่นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.1-ม.6 ที่ได้คะแนนจากการสอบ Science Test 2016 โดยท่านผู้อำนวยการ , ท่านรองผู้อำนวยการ , หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลให้แก่นักเรียน รวมทั้งคุณครูที่นำนักเรียนมาร่วมการสอบแข่งขัน ณ พิธีการหน้าเสาธงโรงเรียน

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th