วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ว่าที่ร.ต.ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช มอบเหรียญรางวัลและกล่าวชื่นชมยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำที่ได้รับรางวัลหลายรายการจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศประเทศไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ได้แก่...
ด.ญ.สิเนห์อานิญช์ โชติวัฒนาเดชา ม.1/4 ได้รับรางวัล 14 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และทำลายสถิติประเทศไทยในรายการฟรี1500เมตรหญิง
นายสิรดนัย ยานู ม.4/14 ได้รับรางวัล 12 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง และเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่ประเทศอินเดียรายการเอเชียนเอจกรุ๊ป ในวันที่ 25-30 กันยายน 2562
นายพีรศักดิ์ ลีลากุด ม.6/6 ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง
นายอภิวัฒน์ รอดเทียน ม.4 ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
นายสิทธินันท์ แก้วกาญจน์ ม.4 ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง
นายอิงควัต ยั่งยืน ม.3/13 ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
ด.ญ.ชนันรัตน์ แสงงาม ม.2/5 ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง 5 เหรียญทองแดง
ด.ญ.ณิชชาพัชร กิจมงคลศักดิ์ ม.1/8 ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง (ได้รับรางวัลอันดับที่ 5)

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th