:: ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ::

ประเภทห้องเรียนพิเศษ

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

EP

AP

YSP

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

EP

FLAP

วคทส.

AP

YSP

EEP

 

 

smile ดูคะแนนรายบุคคลsmile

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th