:: ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ::
ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th