ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา

..........................................

[ดูรายละเอียดได้ที่นี่]

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th