ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกฟิสิกส์

......................................................

<<ดูรายละเอียดได้ที่นี่>>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th