ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

.....................................

kiss ดูรายละเอียดได้ที่นี่ kiss

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th