ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียนนักเรียน

.................................................

(ดูรายละเอียดได้ที่นี่)

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th