ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกฟิสิกส์

[ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่นี่]

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th