ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เรื่อง  ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโครงการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[ดูรายละเอียดได้ที่นี่]

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th