ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เรื่อง  ผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียนนักเรียน

................................

[ดูรายละเอียดได้ที่นี่]

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th