โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชและนักเรียนทั่วไปทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 

ร่วมสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางด้านต่างๆใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ...

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เปิดรับสมัครสอบ Thai Test 2021 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 17 ธันวาคม 2564 >> 

<<คลิกดูรายละเอียดการสอบ Thai Test 2021 ได้ที่นี่>>

 

 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เปิดรับสมัครสอบ Social Test 2021 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 17 ธันวาคม 2564 >> 

<<คลิกดูรายละเอียดการสอบ Social Test 2021  ได้ที่นี่>>


3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบ Science Test 2021 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 3 มกราคม 2565 >> 

<<คลิกดูรายละเอียดการสอบ Science Test 2021 ได้ที่นี่>>

 

4.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ Math Contest 2021 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 14 มกราคม 2565 >> 

<<คลิกดูรายละเอียดการสอบ Math Contest 2021 ได้ที่นี่>>

 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ English Test 2021 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 14 มกราคม 2565 >> 

<<คลิกดูรายละเอียดการสอบ  English Test 2021  ได้ที่นี่>>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th