ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบ

คัดเลือกรอบที่ 1 การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 19

โดยสมัครผ่านทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทาศาสตร์ฯของโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th