เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมนักเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ม.3 และ ม.6 

ลิงค์การอบรม Online ม.6

ภาษาอังกฤษ = https://www.facebook.com/groups/717663125883410

วิทยาศาสตร์ = https://www.facebook.com/groups/340824217862750

สังคมศึกษา = https://www.facebook.com/groups/706821803636373

ภาษาไทย = https://www.facebook.com/groups/438002721445002

คณิตศาสตร์ = https://www.facebook.com/groups/1110662819691729

9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา = https://www.facebook.com/groups/1081046312466958

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th