ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประเภทความสามารถพิเศษ
และต้องมาสอบข้อเขียนในวันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-11.45 น.
ตามตารางสอบข้อเขียน

<<ประกาศ>>

 

<<ตารางสอบข้อเขียน>>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th