แนวทางปฏิบัติการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 , ม.4 (ห้องเรียนปกติ) โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2565

ม.1 สอบวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-11.45 น.  

ม.4 สอบวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565  เวลา 09.00-12.05 น.

 

ส่วนผู้ที่มีผลตรวจเป็นบวก (+) หรือเป็นผู้ป่วยสีเขียว ให้กรอกข้อมูลแจ้งในเว็บไซต์โรงเรียนได้ที่นี่ 

 

<<คลิกเพื่อกรอกข้อมูลสำหรับผู้เข้าสอบที่มีผลตรวจโควิดเป็นบวก>>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th