ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ AP กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

.............................

<< Click ดูรายละเอียดได้ที่นี่ >>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th