โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th