โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังต่อไปนี้

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th