โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังต่อไปนี้

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th