โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา

<< CLICK ดูรายละเอียดได้ที่นี่ >>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th