ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และธุรการ โครงการ EEP

<<ดูรายละเอียดที่นี่>>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th