ให้กรอกข้อมูลและส่งหลักฐานที่เว็บไซต์
http://www.benjama.net/mid165/ คลิกที่นี่
และมารับใบอนุญาตเข้าสอบ(นอกตาราง) ที่ห้องวิชาการ
ในวันที่ 26 กันยายน 2565
เพื่อติดต่อสอบปลายภาคกับครูประจำวิชา

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th