สอบวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 

ป.6

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

 ม.6 

(สำหรับผู้สอบ ม.6 ตารางชน TGAT เปิดระบบเวลา 18.00-21.00 น. เพื่อเป็นการวัดความรู้ ไม่มีผลต่อรางวัล )

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th