:: ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ::

ประเภทห้องเรียนพิเศษ

 

:: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ::

English Program : EP
Advance Program : AP
Young Scientist Program : YSP

คะแนนรายบุคคล ม.1

:: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ::

Excellent Educational Program : EEP
Enrichment of Science Math Technology and Environment : SMTE
Foreign Language Advanced Program : FLAP
English Program : EP

Advance Program : AP
Young Scientist Program : YSP

คะแนนรายบุคคล ม.4

 

 

 

 

 

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th