กำหนดการการประชุมวิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 5

ปีการศึกษา 2558 

วันที่ 7 - 8 กันยายน 2558

<ดูรายละเอียดกำหนดการได้ที่นี่>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th