กำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2558

เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน  วันที่ 28 กันยายน 2558

ณ หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

 

<ดูกำหนดการได้ที่นี่>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th