งานวิเทศสัมพันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  จะจัดโครงการ "ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ ที่เมืองเมลเบิร์น

  ประเทศออสเตรเลีย  ระหว่างวันที่ 3-18 ตุลาคม 2558 (รวม 2 สัปดาห์) ...

...สนใจสมัครได้ที่  คุณครูสัมภาษณ์  สิมเสมอ งานวิเทศสัมพันธ์ 

ห้องพักครูชั้น 2  อาคารปิยะนาถหรืออาคาร 3 

หมดเขตรับสมัคร 20 กันยายน 2558

<ดูตารางการเรียน>

<ดูรายละเอียดโครงการ>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th