ด้วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2558 (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 - เมษายน 2559)  จำนวน 1 อัตรา  ตำแหน่งแม่บ้านประจำห้องเรียนคอมพิวเตอร์  

รับสมัครระหว่างวันที่ 15-17  กรกฎาคม 2558 (เว้นวันหยุดราชการ)  เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ สำนักงานอำนวยการและบริหารงบประมาณ  อาคารเกียรติสุรนนท์

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  เข้ารับการสอบสัมภาษณ์หรือสอบภาคปฏิบัติ ตามคณะกรรมการคัดเลือกกำหนด ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558  เวลา 08.30 - 09.00 น. ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  21 กรกฎาคม 2558  เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

กำหนดทำสัญญาพร้อมเริ่มปฏิบัติงานวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 

 

<ดูรายละเอียดการสมัครที่นี่>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th