โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ทำหน้าที่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ 

จำนวน 1 อัตรา

........................

 สมัครสอบ  :  วันที่ 17 - 23 กรกฎาคม 2558  เวลา 09.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

 

<ดูรายละเอียดได้ที่นี่>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th