ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เรื่อง   ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน(วิชาคอมพิวเตอร์)

----------------------------------------------------------

<ดูประกาศรายชื่อได้ที่นี่>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th