ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เรื่อง   ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง ครูผู้สอน (วิชาเอกคอมพิวเตอร์)

**************************

<ดูประกาศได้ที่นี่>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th